PROGRAMI

ONLINE PROGRAMI

( webinari, online predavanja/radionice)

Pojedinačni i jednokratni programi sa fokusom na jednu temu

Višemodulni programi koji obuhvataju jedni ili više tema/oblasti život

Notepad on Desk

Ciljevi kao pokretačka snaga

Zoom Webinar

07/11/12.02.

18-20h

Trener: Pedja Jovanović