Ukratko o praktičnoj spiritualnosti


Svako na putovanje ličnog rasta i razvoja kreće iz svoje najdublje rane. U njoj se nalazi najveći potencijal ukoliko smo spremni da zaronimo duboko sa poverenjem u proces.


Kao što smo rođeni sa mogućnošću da hodamo i da govorimo, tako smo isto rođeni sa mogućnošću da svesno prolazimo kroz život.

Potrebno je vežbamo svesnost, ne samo svog tela, već svojih misli, emocija, uverenja, načina na koje gradimo odnose…

Negativna uverenja, misli koje nam ne služe, emocije koje nas preplavljuju, telo koje je zgrčeno... sve to govori da je vreme da krenemo ka sebi. Vreme je da preuzmemo odgovornost za svoj život, dobro se odmorimo i zatražimo pomoć.


Kada uradimo detox misli, emocija i tela kreiramo više prostora za dalji razvoj. Na početku našeg putovanja, dok „učimo“ da budemo svesni sebe i sveta oko sebe na potpuno nov način ponovo koračamo i važno je da krenemo na neki vid psihoterapije ili neki drugi sličan program koji će nam dati jasne odrednice i granice našeg iskustva i razumevanje svega dosadašnjeg, kako bismo mogli da kreiramo novo, sa većom svešću i razumevanjem.

Spiritualnost nije sama po sebi cilj za najveći broj onih koji krenu ovim putem. Praktična spiritualnost je način na koji osvešćeni bivamo u materijalnom svetu, centrirani, bez grča, sa jasnoćom o našoj svrsi i ciljevima koje ostvarujemo kroz komunikaciju sa okruženjem, a ne otuđeni od njega.

Kroz praktičnu spiritualnost razvijamo svest koja nas uči kako da se brzo i lako opustimo, a potom brzo i lako fokusiramo, kada je potrebno da krenemo u akciju, a kada samo da pustimo kontrolu i prepustimo se. I još mnogo, mnogo toga!


Sanja& Maja