Inspiriše me lepota


dr Mona Maličević

Doktor medicine i akademski specijalista mikroskopije i ćelijske biologije. Sa 13 godina je obolela od malignog melanoma desnog oka što je navodi da svoja lična iskustva, uspone i padove iskoristi kao sredstvo za pomoć drugima. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Beogradu upisuje i postspecijalističke studije. Naučni rad posvetila je izučavanju specifične formacije mozga zadužene za učenje, pamćenje, memoriju, kontrolu emocija i pojedine neuro-endokrinološke osovine.

Mona je predavač i organizator jedinstvenih seminara koji su spoj znanja iz oblasti konvencionalne medicine, najnovijih istraživanja sa zapada sa drevnim znanjima istoka i istočnjačke filozofije kako bi holistički pomagala što većem broju ljudi. Seminari i radionice koje organizuje su: Promena Paradigme zdravlja, Seminar o dijabetesu i insulinskoj rezistenciji, Integrativna medicina u službi čoveka, Evolucija kroz energetske centre, Promena paradigme odnosa.
"Od inspiracije do akcije me vodi dobar osećaj na koji se čovek brzo navikne!"

"Kada je neko inspirativan za mene znači da ima moć kojom pokreće ljude na konkretnu akciju. Putem reči (pisanih ili izgovorenih) kao i putem fotografije, slike, umetnosti uopšte, kada možemo osetiti unutrašnju promenu i poriv da se pomerimo sa tačke na kojoj smo. Ako ništa, bar se zapitamo i preispitamo stavove za koje se grčevito držimo. Zar to nije velika moć?


Ispiriše me lepota. Sve u čemu vidim lepotu, a težim da je vidim u svemu, budi inspiraciju i ideje. Uživam kada neko vrvi od lepote uma, pogleda na svet, lepote srca, kada pleni znanjem, samopouzdanjem, fizičkom lepotom…knjige, dokumentarni filmovi, biografije legendarnih ljudi iz istorije, uspeh i čuda ljudi koji su naši savremenici, zadovoljne osobe i jednostavnost… sve to me inspitiše da stvaram i da od svog života pravim magiju. Svaki dan.


Od inspiracije do akcije me vodi dobar osećaj na koji se čovek brzo navikne. To je onaj sjajan osećaj da sam postigla nešto vredno, da sam korisna i da se pomeram svaki dan bar za 1 mm unapred ka svojim snovima. Kada neko upali u vama unutrašnju vatru i produktivnost, držite se te osobe. Pratite dobronameran savet i poslušajte korake koje va savetuje vaš novi mentor. Ako vidite da je “upalilo” neće vam trebati mnogo da ga poslušate i sutradan...


Volela bih da kroz svoj primer dam dovoljno kvalitetnog materijala za inspiraciju kao što ga i ja pronalazim danas u ljudima koji žive kako govore o životu. Ti ljudi su moji mama i tata, moj učitelj meditacije i astrologije, neki od profesora sa fakulteta, mentori širom sveta (Sadh Guru, Richard Branson, Robin Sharma, Vishen Lakhiani …i mnogi drugi)."