Spontaneous Kiss

 Mi živimo na ovoj planeti i komuniciramo sa sobom i okruženjem kroz odnose. Kroz ovu oblast saznajemo kako gradimo odnose, kako naši primarni odnosi utiču na odnose koje uspostavljamo kasnije, na koji način su odnosi sa ljudima i okruženjem odraz našeg unutrašnjeg stanja i kako da naši odnosi budu zdravi i stabilni.

Odnosi