EDUKACIJA

Rastemo i razvijamo se usvajajući nova znanja ili stičući nova iskustva.

Pile Of Books

Formalno obrazovanje je nešto kroz šta svi prolazimo do određene mere, a znanje koje na ovaj način dobijamo ne priprema nas za sve ono što život nosi.

 

Rastemo i razvijamo se usvajajući nova znanja ili stičući nova iskustva.

Istovremeno, stičući nova iskustva bez prethodnog znanja rizikujemo i učenje na sopstvenim greškama. A svi znamo da taj put nije lak.

Zašto ne bismo učili na osnovu tuđih grešaka, išli u iskustva nakon usvojenih dodatnih znanja i veština jer ih je neko pre nas već testirao?

Ukoliko ste spremni i Vi da birate put znanja i celoživotnog učenja pozivamo Vas da pratite nadalje šta smo pripremili za Vas.On

Pored inspiracije koja je namenjena svima koji traže svoje podržavajuće štivo, inspirativno okruženje, priče koje pokreću, ova platforma veliku pažnju posvećuje i edukaciji.

Books

Edukacija je namenjena onima koji:

  • Žele da napreduju u poslu/karijeri, usvoje zdravije životne navike, kreiraju podržavajuće odnose i svakodnevno rastu i razvijaju se

  • Spremni da preuzmu odgovornost za svoj život i krenu put promene

  • Voljni da usvoje dodatne alate i tehnike kako bi unapredili konkretnu oblast svog života

  • Spremni da ulože dodatnu energiju ( vreme i novac) i primenjuju naučeno

Svi edukativni programi koje možete pronaći na ovim stranicama su vrlo konkretni, jasni i umereni na tačno određenu životnu oblast ( lični rast i razvoj, uspeh i karijera, zdravlje, odnosi) iako su ponekad znanja univerzalna i mešusobno se prepliću.

Programi su kreirani u saradnji sa predavačima i trenerima čije je dugogodišnje praktično iskustvo i brojne reference govore u prilog njihovoj kompetentnosti. Od njih smo i mi učile i nadalje učimo te želimo da i Vama sve to znanje bude dostupno.

Edukativni programi koje kreiramo za Vas su:

  • Online programi ( webinari, online predavanja/radionice)

Pojedinačni i jednokratni programi sa fokusom na jednu temu

Višemodulni programi koji obuhvataju jedni ili više tema/oblasti života

  • Uživo programi 

Celodnevna predavanja/radionice

program u više modula sa fokusom na jednu ili više oblasti života

Q&A Seminar

Neki od programa su namenjeni pojedincima ( fizička lica) dok su neki namenjeni isključivo biznis sektoru.

 

Više detalja o svakom programu možete pronaći u samoj najavi.

Istovremeno, svaki od programa se može kreirati specijalno za Vas ukoliko postoji dovoljan broj interesenata kako bi trener/predavač mogao posvetiti vreme isključivo Vama ( "tailor made programi").